Amore e psicheAmore e PsicheVICINU O PUZZU

Invia testo Invia
VICINU O PUZZU

Nu jornu pa campagna caminai
e senza sapiri comu
vicinu o puzzu arruvai
ri rintra taliai e ahimŔ
mancu acqua c`era.
Quanti ricordi ca `nta menti mi tunnarru
re tiempi passati
quannu che ma frati vinieumu cÓ
a coggdiri i ulivi insieme
a mamma e papÓ
e i nonni ca viecci assai parieunu
cu di rughi fitti fitti nta facci
di sinna ricieunu tanti cosi
parraunu ro tiempi ca all`aria passaunu
a curari u turrinu ca ora
nessunu ci¨ voli siminari...
vicinu a `stu puzzu
nticcia ri acqua bedda frisca mi vulissi viviri
come quannu picciriddi era
ma ci¨ nenti Ŕ rimastu
sulu ricordi e fra picca mancu chisti.

DANILA IABICHELLA

Invia questo testo Invia questo testoArticoli correlati:
IL SERPENTE CHE DANZA
GIORNI DEL 1896
ALL`INGRESSO DEL CAFFE`
LA LORO ORIGINE
IL CANTO D`AMORE